Search form

1 Pierre 2:14

14ra wi mââyöö i pâr̂â gavana wè cér̂é ûr̂û pâr̂â kâmö ré na tùr̂ùwaa-r̂é na Bâô na ka nââ pè urhii yè pâr̂â kâmö ré waa nô ka yaané, mâ pè pè kau pâr̂â kâmö ré cér̂é waa nô ka e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index