Search form

1 Pierre 3:1

Pâr̂â Bwè Mâ Pâr̂â Kui-Ré

1Na ûr̂û-ré bar̂ee na gëve pâr̂â powè, wè pwêr̂êwaa pâ kui-ve, cè ké-r̂é rhî vè e nô i Bâô xè-i câwâ ka e i pâr̂â powè xé-r̂é, aè na da xè-i rö vi pur̂â. Na ki bar̂i wii na bör̂i rai-r̂é ka da pwêr̂êwaa nô i Bâô, na e na ki yörhèè-r̂é na câwâ ka e i pâr̂â powè xé-r̂é,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index