Search form

1 Pierre 3:7

7Aè gëve pâr̂â pâi, na e na ki gëve waa ûr̂û-ré bar̂ee, cuè vèâ gëve pâr̂â powè pâ kui-ve xar̂a gaamëë; aè dè pè kau bwè, wè dè rhëë ka yör̂a na ce, aè é yè rhau vi ye nôâ yè-u vi méar̂i vi bwir̂i né mör̂u. Na e na ki dè ûr̂û-ré cè ki yèri pè rhèwir̂i pwaér̂ö xe-ve.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index