Search form

1 Pierre 4:12

Bwêêpë Vè Rhaaxâ Vèr̂i Kérisö

12Pâr̂â paxa dö wêê nénââ xi-nya mwêê, koa yè vi buèi na gëve xè-i yeyèè ré ûr̂û kêmör̂u rö pwar̂a-ve ré vi pwa na ka waawaa yè-ve, na ûr̂û dèxâ kââ ka döwöö ka mö ké pwa yèr̂i-ve.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index