Search form

1 Pierre 5:5

5Na ûr̂û-ré bar̂ee na gëve pâi paxa mö ké dowa, pwêr̂êwaa pâi béâr̂i. Üüwa, rhau gëve rö-i wânii, cur̂i na gëve pâr̂â câwâ ka yèri vi pè kau rö-i, cè ki gëve vi waa nêr̂ê vèâ, êr̂ê: «Wè na yapurhâi na Bâô pâr̂â kâmö pa vi pè kau-r̂é, mâ na nââ vi méar̂i vi bwir̂i xi-e yè-r̂é pâr̂â kâmö ka yar̂i ria na wêê nénââ xé-r̂é.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index