Search form

1 Thessaloniciens 1:3

3mâ gèvé bâ aʼvè néxâi rö némèè Bâô pâr̂â nêr̂ê né tâ néwèi xe-ve, mâ pâr̂â câwâ ka wii na yô-ê né vi méar̂i xe-ve, mâ ké mör̂ö i ka vi târ̂î xe-ve rö Ièsu Kérisö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index