Search form

1 Thessaloniciens 1:8

8Wè na vi xè-i névâ xe-ve na nô i Ör̂ökau, na bör̂i da pwa yèr̂i rö névâ rö Makédonia mâ Akaia, aè na pôr̂ô bar̂ee na pâr̂â ékar̂aè ré na mâʼ kwéyë rö-i na tâ néwèi yè Bâô, na bör̂i da tâ mwér̂é cè gèré vi aʼpâgür̂ü yè-r̂é nô-né.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index