Search form

1 Thessaloniciens 3:13

13Na e na ki pè mör̂ö pâr̂â wêê nénââ xe-ve na ce, mâ waa cè ke-ve yè dö târi rö-i vi rheewaa rö némèè Bâô mâ Pevaa xé-ré, rèi ö nédaa ré nè yè pwa mi na Ör̂ökau xé-ré Ièsu, cér̂é vèâ pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é xi-e! Amen.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index