Search form

1 Thessaloniciens 3:5

5Tö ökâré, na dö kau rö pwéé-nya na ké yè tâwai nô né tâ néwèi xe-ve, gö bör̂i nôâ yè-ve, kèi ké bar̂a xi-nya êr̂ê, na pè vi mür̂ü-ve na ka waa yeyèè, mâ na wê bwir̂i na nêr̂ê-vé rö pwar̂a-ve.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index