Search form

1 Thessaloniciens 4:13

Ké Yè Pwa Tëë I Ör̂ökau

13Pâ kaavèâi éé, gèvé da bar̂i cè ke-ve da tâwai nô né-r̂é paxa kur̂u. Wè na e na gëve da yéé ûr̂û pâr̂â kâmö pa yèri ka vi târ̂î xé-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index