Search form

1 Timothée 1:16

16É bör̂i vi rheè yè-nya xè-i, cè ki pè tö vèa baayê rö xi-nya na Ièsu, gènyâ ré yaané vi kwéjî, ké kièo xi-e vè mwââ yéyé, cè ki dâ yè-r̂é paxa yè tâ néwèi yè-è waavi, cè ké-r̂é cëi mör̂u ka yè da tâwai yèri.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index