Search form

1 Timothée 1:4

4êr̂ê, cér̂é yè da vi aʼpâgür̂ü i dèxâ vi aʼpâgür̂ü ka pi dèxâ, mâ cér̂é yè da rhî vè dö kââ pâr̂â vi nimö vi bwir̂i, mâ pâr̂â cî kani ka baayê ma' é bâ vi aʼvâbèr̂i, wè na tuö na vi caa xè-i rai wakè i Bâô rö-i tâ néwèi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index