Search form

1 Timothée 1:9

9wè gèré tâwai, êr̂ê, é da pè tömâ mââyöö vè ki kâmö ka târi, aè vè ki pâr̂â kâmö paxa yaané, mâ paxa tar̂a kwéjîr̂i mââyöö, mâ paxa da bar̂a yè Bâô, mâ paxa téé, mâ döwi, mâ kwér̂ènô, mâ paxa vi yö vè mii pevaa xé-r̂é, mâ paxa vi yö vè mii pâni-r̂é, mâ pâr̂â paxa vi yö vè mii kâmö,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index