Search form

1 Timothée 3:2

2Na e yè ka vi târ̂î waa ar̂ii-ré cè ki yèri pè aʼvè yaané-é, na na ki rhaaxâ rö na bwè xi-e, mâ ki kâmö ka waa tö rhûû na ce, mâ ka tâ néxâi yè târi, mâ ka e na kétöné-é, mâ ka méar̂i kâmö döwöö, mâ tâwai vi aʼpâgür̂ü.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index