Search form

1 Timothée 3:8

Pâr̂â Diköna

8Na ûr̂û-ré bar̂ee na pâr̂â diköna, wè na e na ké-r̂é pâr̂â kâmö pa avâr̂i, mâ pa da kaar̂u na ké tëvë xé-r̂é, cér̂é da wâyö vè kau divââ, mâ na da wêêgûr̂û-r̂é na lèèwi,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index