Search form

1 Timothée 5:14

14Tö ökâré, gö rhî vè e cè ké-r̂é öyö na pâr̂â powè jâmé pa dowa mâ ké-r̂é ër̂i pâr̂â o yar̂i, mâ vi târ̂î-e wêê mwâ xé-r̂é, cè ki yèri pûû ké yè aʼvè yaané-r̂é i pâi pa vi rhîaa.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index