Search form

1 Timothée 5:21

21Gö dö tuxâgür̂ü yè-i rö némèè Bâô, mâ Kérisö Ièsu mâ rö némèè pâr̂â angéla é pâbir̂i, êr̂ê, gèi mâ târ̂î e pâr̂â kââ-ré, aè koa yè dâ yè dèxâ mâ nââbéé dèxâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index