Search form

1 Timothée 6:1

1Na e na pâr̂â êê yavia pa tö kaa jir̂è cè ké-r̂é tâ néxâi pâr̂â câwâ ka e yè pâ kaavûû-r̂é vidù, cè ki yèri ké yè vi pè kau-r̂é yè néé Bâô mâ vi aʼpâgür̂ü xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index