Search form

1 Timothée 6:17

17Yakoa yè pâr̂â kâmö pa kigör̂ödiwi rèi nédaa xina, êr̂ê, koa yè pè kau-r̂é, mâ koa yè tö târ̂î yè pâr̂â lèèwi ka da tö aau, aè na e rö yè Bâô ré nââ yè-ré pè kwaayi pâr̂â kââ wânii pè vi or̂o-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index