Search form

1 Timothée 6:9

9aè pâr̂â kâmö pa rhî vè e ké yè kigör̂ödiwi i lèèwi, cér̂é bèi ö yeyèè mâ wêê goo mâ pâr̂â rhî vè e pè vi mür̂ü mâ pè vi gayu ré yaluur̂i kâmö rö kâ vè bwir̂i mâ yerii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index