Search form

2 Corinthiens 1:1

1 Nô Né Vi Méar̂i

1Paulo, aposetolo i Ièsu Kérisö xè-i rhî vè e i Bâô, mâ Timotéo, kaavèâi-e, na yu pèci yè pâr̂â Ékalésia i Bâô rö Korénito, cér̂é vèâ pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é rö Asia wânii;

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index