Search form

2 Corinthiens 1:12

Na wê Da Pè Yexèvè Tëë Pâr̂â Wakè XI-E Na Paulo

12Wè ökââ pè vi or̂o-vé, wè ké ye vè avâr̂i i vi rhîâgür̂ü xé-vé, êr̂ê, gèvé waa câwâ ka avâr̂i mâ târi rö némèè Bâô, aè na da xè-i gaamëë né kar̂ö, aè xè-i mi vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô na ké waa xé-vé câwâ rö-a bwêê jë, ka wê vi kwéjî rö pwar̂a-ve.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index