Search form

2 Corinthiens 1:17

17Na wêr̂êi, gö êr̂ê vi bèr̂éé rö-i vi tâ néxâi xi-nya-ré? Aè pâr̂â kââ ré gö tâ néxâi, wè na wêr̂êi, gö tâ néxâi yè-è rö-i nô né kar̂ö ra, na bör̂i tö pwar̂a-nya na üüwa, mâ aè?

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index