Search form

2 Corinthiens 11:12

12Na dè rhî tâwai na Bâô! Ö ké waa xi-nya, wè gö yè dè bâ waa ûr̂û-ré, cè ki mâ yâwîî wêyê i pâr̂â kâmö pa vi mè pûû-é, cè ké-r̂é wê tö vèa, êr̂ê, cér̂é virù vèr̂i-ve rö ka pè vi or̂o xé-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index