Search form

2 Corinthiens 11:16

Pâr̂â Bwêêpë I Paulo Rö-I Nêr̂ê Né Aposetolo

16Gö êr̂ê tëë, êr̂ê, koa yè tâ néxâi na dèxâ kâmö, êr̂ê, gö vi bwéjé; aè nè yè tâ néxâi ûr̂û-ré, bör̂i wê cëi-nya na ûr̂û kâmö ka bwéjé, cè ki göi tâwai bar̂ee ka yar̂i ké yè pè rhîrhér̂é-nya.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index