Search form

2 Corinthiens 11:21

21Aè gö köö rai êr̂ê, êr̂ê: “Gèvé dö yör̂a aau rai.”

Aè ki wii na dèxâ kââ ré na da bar̂a i na dèxâ kâmö cè ki vi pè kau-é xè-i, gö tëvë rö-i vi bwéjé, gö da bar̂a cè ki tëvë ûr̂û-ré bar̂ee na gènyâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index