Search form

2 Corinthiens 11:23

23Cér̂é pâr̂â kâmö yar̂i i Kérisö na cér̂é ra? Gö yè êr̂ê ûr̂û kâmö ka bwéjé, êr̂ê, na vi kwéjî rai-r̂é na ké kâmö i Kérisö xi-nya, vi kwéjî rö-i nêr̂ê; wè gö kâmö ka é wê kujir̂è vè pôr̂ô, ka é nââ-ê vè pôr̂ô rö mwâ pö kâmö. Ka pôr̂ô na ké wê tâwai mé xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index