Search form

2 Corinthiens 12:19

19Ökââ bar̂ee, na wêr̂êi, gëve tâ néxâi, êr̂ê, gèvé dè aʼvè târi-vé yè-ve? Gèvé tëvë rö némèè Bâô rö-i Kérisö. Pâr̂â pa dö wêê nénââ xi-nya mwêê, pâr̂â kââ-ré, wè gèvé waa vè pè vâi-ve rua.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index