Search form

2 Corinthiens 4:15

15Wè vè ke-ve na pâr̂â kââ ré wânii, cè ki yè mârui vi na vi méar̂i vi bwir̂i, mâ tö vèa xè-i na pâr̂â ëi i pâr̂â pa yè pôr̂ô vi, vè pè pè kau Bâô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index