Search form

2 Corinthiens 8:23

23Aè é yè ërëwaa Tito, na bör̂i kâmö ker̂e-nya na ce, mâ gövu wakè vèâ yè-ve; aè é yè ërëwaa bar̂ee pâr̂â kaavèâi-ve, cér̂é bör̂i pâr̂â pa é tùr̂ùwaa-r̂é i pâr̂â ékalésia, wè rhîrhér̂é i Kérisö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index