Search form

2 Corinthiens 9:5

5Ökâré pûû ké wê tâ néxâi xi-nya êr̂ê, na dö kââ na ké yè pëër̂ii yè pâ kaavèâi, cè ké-r̂é wê tâ vi baayê vèr̂i wa-ve mâ kâ vè tö vâ pè vi méar̂i xe-ve ré é êr̂ê xiréé, cè ki wê tö vâ rö-i mâ cè ki ûr̂û êê vië né vi méar̂i, aè nè yè da ûr̂û êê vië né âmu.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index