Search form

2 Pierre 1:3

Ké AʼYè Mâ Ké Pâbir̂i I Bâô

3Wè na wê nââ yè-ré röi na ce pâr̂â kââ wânii cè gèré mör̂u mâ tâ nôô yè-è, na nââ xè-i awir̂è xi-e, mâ rö-i ké yè rhîâgür̂ü xé-ré ö ce ré vi aʼyè-ré xè-i rhîrhér̂é xi-e mâ ar̂inadö xi-e,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index