Search form

2 Pierre 2:1

Pâi Pa Vi AʼPâgür̂ü Pa Veevee

1Cér̂é wê pwa bar̂ee mâʼ xiréé na pâr̂â pérövéta pa veevee rö pwar̂a ba xè Israèl, na ûr̂û-ré bar̂ee rö pwar̂a-ve, wè nè yè wii na bör̂i kâmö pa vi aʼpâgür̂ü veevee, pâr̂â kâmö pa pè tuö uyûi pâr̂â vi tö vidù ka yaané, mâ pa vi yiâ i Ör̂ökau, ö ce ré urhii-r̂é, aè cér̂é dè pè tuö yè-r̂é yerii ka yè bèr̂éé.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index