Search form

2 Pierre 3:14

14Tö ökâré, pâ kaavèâi pa dö wêê nénââ xi-nya mwêê, gëve pâr̂â kâmö ré paxa târ̂î pâr̂â kââ-ré, wè mör̂ö na gëve cè ki mâ wê tö rhûû-ve na ce xar̂a nâânévâ, na na yèri ka yaané mâ pè aʼvè yaané rö némèè-è.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index