Search form

2 Thessaloniciens 1:1

Nô Né Vi Méar̂i

1Gèvé Paulo, mâ Silas, mâ Timotéo, gèvé yu yè-ve, pâ Ékalésia rö Tèsalonika, rö-i Bâô Pevaa xé-ré mâ rö-i Ièsu Kérisö, Ör̂ökau xé-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index