Search form

2 Thessaloniciens 2:16

16Na e na ki yè vi nââbéé wêê nénââ xe-ve mâ pè mör̂ö-ve rö-i pâr̂â nêr̂ê ka e mâ nô ka e, na Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö, mâ Bâô Pevaa xé-ré, ré méar̂i-ré, mâ ré nââ yè-ré rö-i vi méar̂i vi bwir̂i xi-e, dèxâ vi nââbéé ka tö aau, mâ dèxâ ka vi târ̂î ka e kwéyë.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index