Search form

2 Timothée 1:8

8Tö ökâré, gè yè da köö rö ké yè ye vè avâr̂i Ör̂ökau xé-ré, mâ dè gènyâ bar̂ee, ré kâmö xi-e ka tö êê pö. Aè na e na gèi béé-nya rö-i pâr̂â bwêêpë vè ki vi rherhî ka e xè-i awir̂è i Bâô

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index