Search form

2 Timothée 2:14

Kâmö Yar̂i Ka É AʼVè Târi E

14Aʼvè néxâi-r̂é xè-i pâr̂â kââ-ré, mâ yakoa yè-r̂é rö némèè Ör̂ökau, cè ké-r̂é da vi caa-r̂é xè-i pâr̂â nô ka yèri pè kwê, wè pè vi mür̂ü pâr̂â kâmö ré tö pwêr̂ê pâr̂â nô-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index