Search form

2 Timothée 2:20

20Na da pâr̂â mwâ rhëë mwâné mii mâ mwâné mè rö ré tö wêê mwâ ka tâ mwér̂é, aè dè pâr̂â rhëë kêê bar̂ee mâ pâr̂â rhëë jë; bör̂i, wè pè dö kââ, aè bör̂i, wè ka da dö kââ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index