Search form

2 Timothée 2:21

21Tö ökâré, nè yè dè waa na dèxâ kâmö cè ki korhî na wêê nénââ xi-e na ki tö koa rai pâr̂â kââ-ré, nè yè bör̂i mwâ rhëë ka dö kââ ré aʼvè e, mâ ar̂ii, mâ ka tâ mwér̂é yè kaavûû, mâ ka pâr̂i pâr̂â nêr̂ê ka e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index