Search form

2 Timothée 3:6

6Bör̂i rai-r̂é, wè cér̂é vi ru rö pâr̂â mwâ, mâ tuwir̂i wêê nénââ i pâr̂â powè pa da mör̂ö na vi tâ néxâi xé-r̂é, mâ pa goxoo, mâ pa yéé xè-i yerii, mâ pa da târâdâ xè-i pâr̂â rhî vè e xé-r̂é ka pi dèxâ na pâr̂â nô-né,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index