Search form

2 Timothée 4:17

17Ki yè yèri yè-r̂é pè kwê! Dè Ör̂ökau rö ré wê tömâ vèâ gövu-nya, mâ vi nââ yè-nya mör̂ö cè ki wê yexèvè xè xi-nya na ké vi vaa i nô, cè ké-r̂é wê rhavûû tö pwêr̂ê rö-i na pâr̂â kâmö pa dö töö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index