Search form

2 Timothée 4:3

3Wè nè yè wê pwa na nédaa ré cér̂é yè da cëi vi aʼpâgür̂ü ka mör̂u; aè cér̂é yè bar̂i pwêr̂ê pâr̂â kââ ka e yè-r̂é, cér̂é yè bör̂i kâ vèâi pâr̂â pa gaamëë xé-r̂é, cè ké-r̂é pâgür̂ü pâr̂â câwâ ka é rhî vè e xé-r̂é,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index