Search form

Actes 1:12

Ka Yè Bawi Juda

Ioan 12.4-6; Mat 26.14-16; 27.3-10; Vin 16.33

12Cér̂é bör̂i vi a mwâr̂â tëë na Iérusalèm mi xè gwêêwè né Élaiö ka tö vè ubwa yè Iérusalèm, wè na pâr̂i-r̂é na ké yè vi nai rèi nédaa ar̂ii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index