Search form

Actes 1:13

13Aè cér̂é bör̂i wê pwa, cér̂é bör̂i tèi rua na mwâ wêêwa kaa töö xé-r̂é yawi. Aè pâi-ré, wè dè Pètèru, mâ Iakobo, mâ Ioané, mâ Adèrè, mâ Filipo, mâ Tömâ, mâ Bartélémi, mâ Mataio, mâ Iakobo o i Aléfa, mâ Simona ka dö rhî vè e, mâ Juda o i Iakobo.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index