Search form

Actes 10:22

22Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Konélio kénéturio, wè kâmö ka târi mâ bar̂a yè Bâô, mâ cér̂é rhau ye vè avâr̂i-e na pâr̂â ba xè Juda wânii, wè na pè bwayûi-e na angéla ka ar̂ii, cè ki mâ vi paur̂u-i na wêê mwâ xi-e, cè ki mâ tö pwêr̂ê pâr̂â nô xi-i.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index