Search form

Actes 10:4

4Na bör̂i tö-a méâwaa-è na ce, mâ cê bar̂a xi-e, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Ö jië, wè Ör̂ökau?» Na bör̂i aʼcëi tëë na angéla, êr̂ê: «Cér̂é wê pwa rua rö némèè Bâô vè pè tâ néxâi na pâr̂â ké pwaér̂ö xi-i mâ êê vië xi-i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index