Search form

Actes 10:7

7Na wê vi tëë na angéla ré wê pè aʼ-è, na bör̂i aʼyè kaar̂u kâmö yar̂i na Konélio, mâ dèxâ wi paa, kâmö ka bar̂a yè Bâô, béé pâr̂â kâmö yar̂i ré bâ tö pwar̂a-è.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index