Search form

Actes 11:1

Na Vi Yëi Yè Ékalésia Rö Iérusalèm Na Pètèru Pâr̂â Wakè Ré Na Waa

Apos 10; Éf 2.11-22; 1Pet 2.10; Tit 2.11; 1Tim 2.4

1Cér̂é wê pwêr̂ê na pâr̂â aposetolo mâ pâr̂â pâ kaavèâi rö Juda êr̂ê, cér̂é wê cëi nô i Bâô na pâi pa dö töö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index