Search form

Actes 12:1

É Yö Vè Mii Iakobo. Na Tö Mwâ Pö Kâmö Na Pètèru

Apos 5.17-24; Dan 6.16-23; Is 49.24,25; Héb 1.14; Êr̂êv 2.10; Mat 18.19,20

1Tèi ö nédaa-ré, na bör̂i navui néxar̂a â-ê na ör̂ökau Héroda cè ki kôjuwaa bör̂i rai pâr̂â ékalésia,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index